Güvenli Uçuş ve Ekonomik Kayıpların Minimize Edilmesi İçin İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na Ait Sis İndeksleri Analizi ve Tahmin Modeli (Doç. Dr. Ali DENİZ TUJJB-TUMEHAP-01-16) / 01-04-2016
Sis görüş mesafesinin 1000 metrenin altına düşmesi durumunda meydana gelen meteorolojik bir hadisedir (Stoycheva ve Guerova, 2015). Havacılık sektöründe maddi ve manevi kayıplar ile sonuçlanan kaza-kırım olaylarında görülen en önemli meteoroloji kaynaklı hadiselerden birisi de görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis hadisesidir (Yavuz, 2015). Bu sebeple sis hadisesinin tahmini ve bu doğrultuda erken uyarı sisteminin geliştirilecek olması özellikle havalimanları için büyük önem teşkil etmektedir. Sis hadisesi tahmininde dünya literatüründe birçok farklı indeks yöntemi kullanılmaktadır. Bu indeksler arasında en çok kabul görenler; COT (CrossoverTtemperature) indeks, DI (Dryness Indeks), MRI (Modified Richardson Number Indeks) ve FOGSI (Fog Stability Indeks)dir (Wantuch, 2001; Raob, 2015). Bu proje için FOGSI indeksi uluslarası Sabiha Gökçen havalimanı için yapılacak sis tahmininde kullanılacaktır. Ayrıca uluslararası Sabiha Gökçen havalimanı için gerçekleştirilecek olan karar şeması metodu ile hem FOGSI indeksi ile tahmin sonuçlarının verifikasyonu hem de sis mevcudiyetinin olup olmadığı araştırılmış olacaktır. Böylece ekonomik kayıpları minimize edecek olan sağlıklı uçuş planlaması yapılabilecektir.
Hidrolojik Havzalarda Düşük Akımlar ve Kuraklık Analizi Projesi (Prof.Dr.Hafzullah AKSOY TUJJB-TUMEHAP-2015-1) / 01-11-2015
Kuraklığın önemli bir afet olduğu bilincinden hareketle, bu proje önerisinde akarsu havzalarında düşük akım ve kuraklık analizi yapılması amaçlanmıştır. Bu şekilde proje önerisinde iki farklı çalışma yapılacaktır: (1) Kuraklığı dolaylı olarak ortaya koyan düşük akımların incelenmesi, (2) Kuraklığı doğrudan ele alan kuraklık indekslerinin belirlenmesi. Düşük akım ve kuraklık analizi çalışmaları Seyhan, Ceyhan, Ergene ve Gediz havzası üzerinde uygulanacaktır. Uygulama ile akarsu havzalarının kuraklık indekslerinin zaman içindeki değişiminden hareketle geleceğe yönelik projeksiyonların yapılabilirliği sorgulanacaktır. Gelecekte gözlenebilecek kuraklığın önceden tahmin edilmesi durumunda kuraklık öncesi önlem almak üzere karar verici mekanizmaların bilgilendirilmesi mümkün olabilir.
Ölçümü Olmayan Havzalar İçin Hidroistatistiksel Akım Tahmin Modelinin Oluşturulması (Prof.Dr.Bihrat ÖNÖZ TUJJB-TUMEHAP-2015-2) / 01-11-2015
Günümüzde, ölçüm yapılamayan yerlerdeki nehir akımlarının tahmini Hidroloji konusunda çalışanlar tarafından karşılaşılan en büyük zorluklardan biridir. Güvenilir akım tahminlerinin yapılması; baraj projelendirmesi, hidroelektrik enerji potansiyelinin belirlenmesi, doğal hayatın korunması, havza yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi gibi çalışmaların planlanması ve projelendirilmesi aşamasında büyük önem taşımaktadır. Projenin hedefleri, (1) Uygulama alanlarının kendi içerisinde yöntemlerin performanslarının irdelenmesi. (2) Farklı iklim ve jeoloji özelliğine sahip dört adet havzada sonuçların karşılaştırılması ile yeni yöntemlerin ülkemizin çeşitli coğrafyalarında uygulanabilirliğinin belirlenmesi. (3) Hidrometeorolojik değişkenler ile akımlar arasındaki modellerin oluşturulması. (4) Yöntemlerin uygulama dokümanının oluşturulması.