Anasayfa » Haberler »Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK) 30 Mayıs - 02 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir`de gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK) 30 Mayıs - 02 Haziran 2018 tarihlerinde İzmir`de gerçekleştirilmiştir.

Temsilci Kuruluş görevini Harita Genel Komutanlığının yürüttüğü Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin ilk Bilimsel Kongresi (TUJJB-BK), Dokuz Eylül Üniversitesi ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinin organizatörlüğünde İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. (Fuarİzmir) tesislerinde 30 Mayıs – 02 Haziran 2018 tarihlerinde Gaziemir/İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu kongre ile daha önce komisyonlar bazında ayrı yarı yapılan bilimsel toplantılar ilk defa TUJJB çatısı altında ortak bir platformda eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Kongreye jeodezi, jeofizik, sismoloji, meteoroloji, hidroloji, oşinografi, manyetizma, jeoloji ve bunlar ile bağlantılı diğer disiplinlerdeki değerli bilim insalları tarafından 118 adet bildiri gönderilmiş, bu bildirilerden 106 adedi aktif olarak sunulmuştur. 

Kongrenin ilk gününde yapılan açılış oturumunda Kongre Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı Doç.Dr.Orhan POLAT, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Orhan KASAP, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Hikmet Hüseyin ÇATAL ile Harita Genel Komutanı ve TUJJB Temsilci Kurum Başkanı Tuğgeneral Osman ALP tarafından birer açılış konuşması yapılmıştır. Daha sonra Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğinin (International Union of Geodesy and Geophysics-IUGG) Genel Sekreteri Prof.Dr.Alik ISMAIL-ZADEH tarafından "IUGG'nin 100 Yıllık Tarihi ve Gelecek Vizyonu" başlıklı kurumsal sunum ile "Deprem Bilimi, Afet Riski ve Sürdürebilirlik" başlıklı bilimsel sunum yapılmıştır.

Açılış oturumu sonrasında aynı gün öğleden sonra üç farklı salonda başlayan paralel bilimsel oturumlar üç gün süreyle devam etmiştir. IUGG 2023 Genel ve Bilimsel Toplantısına Türkiye adına ev sahipliği başvurusu öncesinde ulusal çapta başarılı bir prova imkanı sağlayan TUJJB Bilimsel Kongresine 200 civarında bilim insanı katılım sağlamıştır.

Kongrede bilimsel oturumlar yanında Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK), Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) ve Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arz İçi Fiziği Komisyonu (TUSAK) tarafından komisyon yürütme kurulu toplantıları da icra edilmiştir.

Kongrenin son günü öğleden sonra kongre kapanış oturumu icra edilmiştir. Yerel Düzenleme Kurulu Başkanı, TUJJB Sekreteri ve TUSAK, TUJK ile Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu (TUOK) Başkanları ve kongreye katılan değerli bilim insanlarının iştiraki ile gerçekleştirilen kapanış oturumunda, kongreye ilişkin istatistik bilgiler katılımcılar ile paylaşılarak kongenin genel bir değerlendirmesi yapılmış ve IUGG-2023 adaylık sürecinde izlenecek yol haritası üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.   


Tarih: 02/06/2018