Anasayfa » Haberler »Güncellenen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 26 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Güncellenen Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 26 Haziran 2018 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği; kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel sektörün ihtiyaç duydukları ve altyapı projeleri için temel girdi olan büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretimine ilişkin usul ve esasları belirlemektedir.

Yeni ölçme sistem ve teknikleri, uydu teknolojisi ve sayısal hava kameraları gibi teknolojide meydana gelen gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni uygulamalar ve buna bağlı olarak uygulamada karşılaşılan sorunlar, ilgili Yönetmeliğin güncellenerek yürürlüğe konulması ihtiyacını doğurmuştur.

Bu kapsamda; bahse konu Yönetmelik; 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu ve Bakanlıklararası Harita İşlerini ve Planlama Kurulu (BHİKPK) Yönetmeliği gereği, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan BHİKPK Yönetmelikler Komisyonu tarafından güncellenmiş ve 26 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.


Tarih: 05/07/2018