Uydu Görüntüleri Kullanılarak Evapotranspirasyonun Belirlenmesi ve Kullanılan Sulama Suyu Miktarlarıyla Kıyaslanması: Aşağı Seyhan Ovası (ASO) Örneği - TUJJB-TUMEHAP-2020-01 (Prof.Dr.Mahmut ÇETİN ) / 01-10-2021

Kopula Fonksiyonları Kullanılarak Orta Fırat, Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzalarının Kuraklık Risk Haritalarının Çıkarılması - TUJJB-TUMEHAP-2020-02 (Doç.Dr.Mehmet İshak YÜCE ) / 01-10-2021

Kuyu Sıcaklıklarının Paleoiklimsel Rekonstrüksiyonu İle Kuzey Batı Türkiye’de İklim Değişikliğinin Araştırılması - TUJJB-TUMEHAP-2020-03 (Prof.Dr.Mete TAYANÇ ) / 01-10-2021

Vejetasyon Yüzeyindeki Sera Gazı (CO2) Değişiminin Mikrometeorolojik Yöntem İle Belirlenmesi - TUJJB-TUMEHAP-2020-04 (Doç.Dr.Barış ÇALDAĞ) / 01-10-2021