TUJAK

Türkiye Ulusal Jeomagnetizm ve Aeronomi Komisyonu (TUJAK)


Türkiye Ulusal Jeomagnetizm ve Aeronomi Komisyonu (TUJAK), Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» Ulusal kapsamlı eşgüdümlü çalışmayı gerektiren Jeomagnetizma ve Aeronomi Bilimi ile ilgili inceleme, araştırma ve çalışmaların eşgüdümünü ve yürütülmesini sağlamak,

» Jeomagnetizma ve Aeronomi ile ilgili sorunlar hakkında konferanslar, seminerler ve benzeri toplantılar düzenlemek,

» Türkiye’de Jeomağnetizma ve Aeronomi alanlarındaki araştırma, inceleme ve çalışmaları teşvik etmek, uygulayıcılara önerilerde bulunmak, yayın yapılmasını teşvik etmek, projelere finans desteği sağlamak için girişimlerde bulunmak,

» Türkiye’ye ait Jeomagnetizma ve Aeronomi değerlerinin, ulusal güvenlik ve çıkarlarımız açısından korunması gerekenler için, uyarılarda bulunmak veya resmi makamların başvurması üzerine bilgilendirmek,

» IUGG’de ve IAGA’de alınacak dolaylı veya doğrudan Türkiye’yi ilgilendirecek kararların, ulusal çıkarlarımız ve olanaklarımıza uygun olmasını sağlamağa gayret etmek,

» IUGG’de ve IAGA’de alınmış olan, doğrudan veya dolaylı Türkiye’yi ilgilendiren kararları yaymak ve bunlardan uygulanması gerekenleri izlemek,

» IUGG ve IAGA’ nin yayınlarını izleyip, ilgilileri bilgilendirmek,

» Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve uygun görülenlere katılarak Türkiye’yi temsil etmektir.

YUKARI