TUOK

Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu (TUOK)


Türkiye Ulusal Oşinografi Komisyonu (TUOK); Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» TUJJB faaliyetlerine oşinografi konularında yardımcı olmak, TUJJB ile oşinografinin arakesiti olabilecek konularda işbirliği, karşılıklı bilgi alışverişi ve dayanışmayı sağlamak,

» TUOK çalışmalarının geçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,

» Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan oşinografi projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,

» TUOK üyeleri arasında bilgi iletişimini (bilimsel toplantı, yayın, vb) sağlamaktır.

YUKARI