TUJP

Türkiye Ulusal Jeodezi Programı (TUJP)


Bu program, ülkemizde jeodezi alanında ulusal öncelikleri, ihtiyaçları ve yapılması gerekenleri ortaya koymaktadır. Programın başarılı olması, jeodezi bilimi ile uğraşan kişilerle çok disiplinli çalışmalar yapan Yer bilimi insanlarının ortak çalışma kültürü ile projeler üretmesi ve gerçekleştirmesi ile mümkündür. Bu çerçevede programın, TUJJB ve kaynak sağlayan Bakanlıklar (Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı vb.) tarafından destek kapsamına alınması, yer bilimleri alanında ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından geliştirilen kurumsal uygulama projelerine dâhil edilmesi ve TÜBİTAK’a bildirilecek proje desteklerinde referans olarak kullanılması öngörülmüştür.

Programın amacı;

» Ulusal boyutta bu zamana kadar gerçekleştirilen jeodezik çalışmalara yönelik durum tespiti yapmak,
» Yerel, bölgesel ve global boyutta yapılan çalışmalarla ilişkilendirerek, ulusal jeodezik gereksinimleri ortaya koymak, 
» Bu kapsamda yapılması gereken bilimsel, teknik ve idari çalışmaları belirlemektir.

TUJP DDYK Sekretarya

 Sekreter

 Yunus Aytaç AKDOĞAN
 Müh.Yzb.
 Harita Genel Müdürlüğü
 Tıp Fakültesi Cad. 06590 Cebeci
 Çankaya/Ankara
 E-Posta: yunusaytac.akdogan@harita.gov.tr
 Telefon: (0312) 595 2248

YUKARI