TUSAK

Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK)


Türkiye Ulusal Sismoloji ve Arziçi Fiziği Komisyonu (TUSAK), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» Sismoloji ve Arziçi Fiziği (jeofizik) biliminin ilgili diğer meslek disiplinleri (jeoloji, inşaat) ile işbirliğini sağlayarak bilim camiasındaki saygın yerini almasını ve özellikle ülkemizdeki deprem araştırmalarında işbirliği ortamını oluşturmak,

» TUSAK çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,

» TUSAK’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,

» Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan çok disiplinli/disiplinler arası deprem araştırma projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,

» Birden fazla disiplini ilgilendiren konularda mükerrer çalışmaların önlenmesi ve koordinasyonun sağlanması amacıyla konuyla ilgili programların ve buna bağlı olarak projelerin hazırlanmasını sağlamak,

» İhtiyaç duyulan finansal kaynağın temini için gerekli işlemleri yürütmek,

» Sismoloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,

» Ülkemizde jeofizik (sismoloji) eğitimini geliştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak,

» TUSAK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı, yayın,vb.),

» Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, bu faaliyetlere katılarak ülkemizi temsil etmek,

» Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemek,

» Türkiye’de Sismoloji ve Arz Fiziği alanındaki araştırma-geliştirme, inceleme ve uygulama çalışmalarını teşvik ve koordine etmek ve tavsiyelerde bulunmak,

» TUSAK faaliyetleri ile ilgili araştırmacıların TUSAK Kurucu ve Yürütücü Kuruluşu bütçesi imkanları dâhilinde uluslararası bilimsel toplantılara katılımını sağlamak,

» Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı yayınları izlemek, ilgilileri bunlardan haberdar etmek, gerekli görülen makale, kitap, bülten vb., gibi yayınların yapılması, basım ve dağıtımlarını sağlamaktır.

İletişim Bilgileri:

TUSAK Web Sitesi: https://www.afad.gov.tr/tusak

Cenk ERKMEN
Jeoloji Yüksek Mühendisi
TUSAK Sekreteri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı
Telefon: (0312) 258 23 23/2115
Faks: (0312) 258 2396
E-Posta: cenk.erkmen@afad.gov.tr
Eren TEPEUĞUR
Jeofizik Mühendisi
TUSAK Sekreteri
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı
Telefon: (0312) 258 23 23/2115
Faks: (0312) 258 2396
E-Posta: eren.tepeugur@afad.gov.trYUKARI