TARİHÇE

Türkiye Cumhuriyeti; 05 Mayıs 1947’de Uluslararası Jeodezi ve Jeofizik Birliğine katılmıştır. Başbakanlığın 30 Kasım 1948 tarihli yazısı ile Harita Genel Müdürlüğünün uluslararası kuruluşa doğrudan doğruya Türkiye temsilcisi olarak katılması uygun bulunmuştur. Uluslararası birlik nezdindeki temsil için bir ulusal komitenin kurulması gereği üzerine; 16 Eylül 1968 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan bir yönetmelikle “Türkiye Ulusal Jeodezi-Jeofizik Birliği’’ kurulmuş, temsilci kurum görevi Harita Genel Müdürlüğüne verilmiştir. 

Bu yönetmelikteki aksaklık ve eksik hususları gidermek amacıyla yeniden düzenlenen ‘Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği’ 27 Aralık 1983 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Ülkemizde 1999 yılında yaşanan depremler sonrası ortaya çıkan toplumsal gereksinimler ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda değiştirilen ve güncelleştirilen; “TUJJB Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği” 19 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

YUKARI