UDP

Ulusal Deprem Programı (UDP)


Ulusal Deprem Programı (UDP), 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleri sonrasında ortaya çıkan gelişmeler sonucunda, Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) çatısı altında 1999 yılı sonlarında oluşturulmuş ortak bir programdır.

Programın amacı;

» Deprem öncesi, anı ve sonrası önlemlerin belirlenmesi, deprem zararlarının azaltılması, depremlerin önceden haber verilmesi, mikro-bölgelendirme, imar planlamaları, yerleşim bölgesi ve konut tipi seçimi vb. konularda bilimsel araştırmaları desteklemek,

» TUJJB çalışmaları çerçevesinde, kamu kurumları ile üniversiteler arasında etkin veri paylaşımı ve eşgüdümü sağlamaktır.

27 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen TUJJB Olağan Konsey Toplantısında alınan karar ile; UDP’nin TUJJB bünyesinde varlığını devam ettirmesine ancak bu program için yeni proje önerisi alınmamasına ve yapılacak yeni proje önerilerinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP) kapsamında yeni oluşturulan Ulusal Deprem Araştırma Programı(UDAP)’na yönlendirilmesine karar verilmiştir. UDAP Sekretaryasına ait iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

UDAP Sekretarya

İdari Mali İşler ve Deprem Araştırma Programı Çalışma Grubu

E-Posta : udap@afad.gov.tr
Adres: Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 159
(Eskişehir Yolu 9.km) Çankaya/ Ankara

Sekreter

Cenk ERKMEN
E-Posta: cenk.erkmen@afad.gov.tr
Telefon: (0312) 258 21 15

Savaş ALTIOK
E-Posta: savas.altiok@afad.gov.tr
Telefon: (0312) 258 21 18

YUKARI