TUMEHAP

Türkiye Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Afetler Programı (TUMEHAP)


Türkiye Ulusal Meteorolojik ve Hidrolojik Afetler Programı (TUMEHAP); Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği (TUJJB) çalışmaları çerçevesinde atmosfer ve yer bilimleri araştırma konularında elde edilecek her türlü sonucu, Türkiye ve çevresini kapsayan boyutta, insan yaşamına yönelik faydaya dönüşmek vizyonuyla, 2003 yılında oluşturulmuş ortak bir programdır.

Programın amacı;

» Türkiye ve çevresindeki coğrafyada meydana gelen meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı olguları daha iyi anlamak ve meteorolojik ve hidrolojik kaynaklı afetlerin etkilerini azaltmaya yönelik bilimsel projeleri desteklemek,

» TUJJB çalışmaları çerçevesinde, kamu kurumları ile üniversiteler arasında etkin veri paylaşımı ve eşgüdümü sağlamaktır.

TUMEHAP kapsamında TUJJB tarafından desteklenmek üzere önerilecek proje başvurularının, ana sayfada "Projeler" sekmesi altında yer alan başvuru dokümanları ile birlikte, projenin içeriğine göre aşağıda iletişim bilgileri verilen ilgili Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) Sekretaryasına yapılması gerekmektedir. 

TUMEHAP DDYK Sekretarya

Hidrolojik

Meteorolojik

Yasemin GÖKYEL
E-Posta: yasemin@dsi.gov.tr
Telefon: (0312) 454 52 96
Adres: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı
Uluslararası Hidrolojik Faaliyetler Şube Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:5/1
Çankaya/ANKARA

Sinan ÇETİN
E-Posta: sinancetin@mgm.gov.tr
Telefon: (0312) 302 25 05
Adres: Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kütükçü Alibey Caddesi No:4, 06120 Kalaba,
Keçiören/ANKARA

YUKARI