TUHK

Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK)


Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu (TUHK), Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» Hidroloji biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli çalışmaları yapmak,

» TUHK çalışmalarının geçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,

» TUHK ’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,

» Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan hidroloji projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,

» Hidroloji projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,

» TUHK üyelerini bilimsel yayın yapmaya teşvik etmek,

» Ülkemizde hidroloji eğitimini geliştirmek,

» TUHK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı, yayın vb.),

» Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek,

» Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemektir.

İletişim Bilgileri:

TUHK Web Sitesi: https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/748#

Yasemin GÖKYEL
TUHK Sekreteri
DSİ Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 312 454 52 95
Faks: 0 312 454 52 04
E-Posta: yasemin@dsi.gov.tr

YUKARI