PROJE BAŞVURU SÜRECİTUJJB Programlarına proje önerisi sunma, projelerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili hususlar Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Danışma Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) İç Tüzüğü’nde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

TUJJB’ye verilen araştırma projesi önerileri, DDYK tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu çalışma sonucunda, ikinci aşama değerlendirilmeye alınmasına karar verilen projelerin her biri için yeni ve ayrıntılı bir öneri düzenlenmesi yürütücüden istenir. İkinci aşama değerlendirmesi bu ayrıntılı öneri üzerinde yapılır ve yürütücü ile yapılan bir sözlü görüşme sonunda kesinleştirilir. Birinci aşama ve ikinci aşama proje öneri formlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşmak mümkündür. Proje öneri formları, ilgili TUJJB Programının Danışma, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (DDYK) Sekretaryasına basılı ve elektronik ortamda posta yoluyla gönderilmektedir. Sekretarya iletişim bilgilerine ilgili programın sayfasından erişmek mümkündür.

YUKARI