TUJK

Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK)


Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK), Harita Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği’ne bağlı 7 komisyondan biridir. Komisyonun görevi;

» Jeodezi biliminin diğer yer bilimleri arasında saygın yerini alması için gerekli çalışmaları yapmak,

» TUJK çalışmalarının gerçekleştirilmesinde katılımcı bir idari ve bilimsel yapı oluşturmak,

» TUJK’nu ulusal ve uluslararası düzeyde aktif duruma getirmek ve tanıtmak,

» Ülkemizde araştırma projelerine finans desteği sağlayan kurumlardan jeodezi projelerine finans desteği sağlamak için girişimde bulunmak,

» Jeodezi projeleri için ulusal ve uluslararası merkezlerden veri temin edilmesinde yardımcı olmak,

» TUJK üyelerini bilimsel yayın yapmaya teşvik etmek,

» Ülkemizde jeodezi eğitimini geliştirmek,

» TUJK üyeleri arasında bilgi iletişimini sağlamak için düzenlemeler yapmak (bilimsel toplantı, yayın, vb),

» Uluslararası bilimsel kuruluşların faaliyetlerini izlemek, uygun görülenlere katılmak ve Türkiye’yi temsil etmek,

» Uluslararası ilgili bilimsel kuruluşlarda dolaylı veya dolaysız Türkiye’yi ilgilendirecek kararların ulusal çıkarlara uygun olması için çalışmak, bu kararları duyurmak ve uygulanması gerekenleri izlemektir.

İletişim Bilgileri:

TUJK Web Sitesi: https://www.harita.gov.tr/ulusal-kuruluslar/sayfa/23

Yunus Aytaç AKDOĞAN
Müh.Yzb.
TUJK Sekreteri
Harita Genel Müdürlüğü
Telefon: 0 312 595 2246
Faks: 0 312 320 1495

YUKARI