Yönetmelik

TUJJB Kuruluş, Görev ve Yetki Yönetmeliği; Bakanlar Kurulu’nun 14 Kasım 1983 tarih ve 83/7396 sayılı kararı ile onaylanarak 27 Aralık 1983 tarih ve 18264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Yönetmelik’te yapılan değişiklikler ise Bakanlar Kurulu’nun 15 Haziran 2001 gün ve 2001/2700 sayılı kararı ile onaylanarak 19 Temmuz 2001 tarih ve 24467 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TUJJB Yönetmeliği